Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MABO, s.r.o. ( ďalej len VOP )